Bilgi güvenliği için kullanılan teknolojilerin milli üretim olmasının son derece önemli olduğunu söyleyen Doç. Dr. Serkan Ateş, şifreleme anahtarlarını taşımak için ışığı kullanan milli ve yerli bir yöntem üzerinde çalıştıklarını belirtti.

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) ile beraber bilgi güvenliği  amacıyla kullanılan teknolojilerin milli ve yerli olarak üretilmesi gerektiği düşüncesinden yola çıkarak atomik ölçekte sistemler üzerine çalışma başlattı.

Başlattıkları çalışma hakkında açıklamalarda bulunan İYTE Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Ateş, iletişim kuran alıcı ve gönderici arasında bilgi güvenliğinin hem sıradan vatandaşlar hem de askeri veya ticari gizlilik için büyük önem taşıdığını belirtirken, güvenliği sağlamak için çeşitli şifreleme yöntemleri kullanıldığını ve bu yöntemlerin matematiksel zorluklara dayandığını belirtti.

Çalıştıkları projede bilinen şifrelemelerde kullanılan anahtar dağıtım metodlarına alternatif yaratmak için tek foton seviyesinde ışık kullandıklarını belirten Ateş, güvenlik anahtarı olarak kullanılacak bilgiyi ışık parçacıklarının polarizasyonlarına yükleyerek iki kullanıcı arasında dağıtılmasını sağladıklarını açıkladı:

 

’Her bir ışık parçacığının polarizasyonunu  rastgele bir şekilde değiştirebilmek için yine tek foton mertebesinde ışık kullanılarak geliştirilecek olan bir kuantum rastsal sayı üreteci kullanılacaktır. Özel bir ölçüm metoduyla bu aktarılmış fotonlar üzerinde bir anahtarı da oluşturup iki kullanıcı arasında dağıtmış olacağız. Laboratuvarımızda yaptığımız çalışma böyle bir kuantum anahtar dağıtım sistemi için gerekli olan verimli ışık kaynaklarının geliştirilmesi ve bir cihaza entegre edilerek güvenlik için gerekli olan anahtarların üretilmesini içeriyor.’’

 

Bilgi güvenliğinde şifrelerin çözülmesini sağlayan anahtarların tespit edilmesinin, şifreli mesajın üçüncü bir kişi tarafından ele geçmesinden daha büyük bir tehlike olduğunu söyleyen Ateş, bu nedenle anahtarların gizli ve tahmin edilemez şekilde oluşturulmasının çok önem taşıdığını belirtti. Çalışmalarında bu anahtarları kuantum fiziği temellerini kullanılarak rastgele üretilmesini amaçladıklarını söyleyen Ateş, paylaşılmak istenilen anahtarı ışık parçacıkları üzerinden iki kullanıcı arasında aynı anda oluşturacaklarını dile getirirdi. Geliştirdikleri yöntemle ışık parçacıklarının karşı tarafa fiber hat ile ulaştırılabileceğini dile getiren Ateş, ayrıca açık hava üzerinden bir teleskop, uydu aracılığıyla da aktarılabileceğini belirtti.

Etiketler:

Önerilen Yazılar

Önerilen Yazı Yok

0 Yorumlar

Yorum Yap